Odměna

We speak and provide legal services in english

Ceny za poskytované právní služby jsou smluvní, jejich výše je stanovena v každém konkrétním případě individuálně a to zejména s přihlédnutím ke složitosti, časové náročnosti a dalším okolnostem projednávané věci v souladu s advokátním tarifem.

V případě, že je právní služba poskytována mimo sídlo kanceláře, může být po domluvě k ceně právní služby připočítáno jízdné a náhrady za ztrátu času dle platných právních předpisů. O ceně za právní službu je klient informován předem.

Ceny za konkrétní právní služby jsou vždy stanoveny s ohledem na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (Advokátní tarif), kdy však v rámci projednávání věci se vztahem k zahraničí, případně při nutnosti překladů Z nebo DO cizího jazyka může být odměna mimořádně zvýšena o čemž bude klient informován.

Ke každé odměně je nutné příčíst DPH v zákonné výši 21%.

Slevy

Při dlouhodobější spolupráci je obvyklou praxí sjednání paušální částky se sníženou sazbou odměny, případně poskytování právních služeb s mimořádnými slevami.