Úvod

We speak and provide legal services in english

Advokátní kancelář v Havířově


JUDr. Pavla Promná, advokátka zapsaná u České advokátní komory pod registračním číslem 1205, získala pracovní zkušenosti jako soudce u Okresního soudu v Karviné, poté jako advokát se zkušenostmi při zastupování tuzemských obchodních společností jako podnikový právník. V současné době se zabývá především zastupováním obchodních společností různých velikostí a různým předmětem podnikání, zastupováním soukromých osob. Advokátní služby jsou poskytovány od roku 1991.

Advokátka nabízí právní poradenství české a zahraniční klientele (v českém a anglickém jazyce, slovem i písmem), zejména v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního, dědického, autorského, mezinárodního práva soukromého a obchodního, zastupování v přestupkovém řízení a v oblasti insolvenčního řízení. Blíže viz Služby.

Dále nabízí komplexní právní servis ve věcech týkajících se nemovitých věcí – koupě, prodej, darování, směna, věcná břemena, spoluvlastnictví. Advokátní kancelář zajišťuje jednání s katastrálním úřadem, s realitní kanceláří, s prodávajícím/kupujícím, sepis smluv, úřední ověření podpisů, advokátní úschova peněz, úschova listin, přímý přístup do katastru nemovitostí, zastupování smluvních stran v řízení u katastrálního úřadu. Rovněž nabízí komplexní právní poradenství zájemcům o nákup nemovitých věcí přes realitní kanceláře, tzn. kontrola navržené a již hotové kupní smlouvy, její připomínkování, atd.. Ve výše uvedených věcech jsou rovněž sepisovány právní analýzy.

Po domluvě lze zajistit poskytnutí právní služby mimo advokátní kancelář, např. v sídle Vaší společnosti, nebo ve Vašem bydlišti, nebo online, blíže viz Služby.

Je zajišťována komunikace s úřady, obchodními společnostmi, státními institucemi a jejich představiteli nejen v ČR, ale také v zahraničí.

V rámci poskytování právních služeb zajišťuji úředně ověřené překlady Z a DO cizích jazyků, ověřování kopií listin prostřednictvím notáře, úřední výpisy z rejstříků (obchodní, trestní, nemovitostí), zadání znaleckých posudků (např. odhady cen nemovitých věcí).

Advokátka provádí konverzi dokumentů, tzn. ověřený převod z elektronické do tištěné podoby a naopak.