Rekodifikace 2014

We speak and provide legal services in english

Od 01.01.2014 nabyly účinnosti mimo jiné níže uvedené právní předpisy, kterými došlo ke komplexní rekodifikaci českého právního řádu, a to:

  • zák. č.   89/2012Sb., Občanský zákoník,
  • zák. č.   90/2012Sb., zákon o obchodních korporacích,
  • zák. č.   91/2012Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém,
  • zák. č. 256/2013Sb., Katastrální zákon,
  • zák. č. 304/2013Sb., O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  • a další

Znění všech českých právních předpisů je možné získat zde.